DSC08974W dniach 25-27 luty 2014 roku gościliśmy 22 uczestników z Ukrainy, podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu: „FARADAY” - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE. Tematem przewodnim była wymiana dobrych praktyk w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.
Uczestnikami wizyty były głównie osoby ściśle związane z OZE, oraz władze z Ukrainy na szczeblach powiatowych zainteresowane wdrażaniem we własnym regionie OZE. Wizyta została zorganizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego (lider projektu) oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Podkarpacka Ekoenergetyka (partner projektu). Program wizyty był dość napięty, odwiedziliśmy między innymi Elektrownię wodną Solina – Myczkowce gdzie mieliśmy okazje zobaczyć fotografie z procesu budowy elektrowni, jak również archiwalne zapisy poszczególnych etapów budowy największej w Polsce zapory betonowej typu ciężkiego w Solinie, stanowiąc tym samym jeden z największych obiektów hydrotechnicznych w Europie. Następnie grupa zwiedziła zaporę i elektrownię Solina. Trasa wycieczki prowadziła poprzez halę produkcyjną elektrowni, halę maszyn, galerię nr 1 i nr 2. Będąc w Galerii nr 1 znaleźliśmy się 5 metrów poniżej poziomu dna Jeziora Solińskiego. W miejscu tym odwiedzający poznali zasady wznoszenia poszczególnych sekcji, instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych zapory oraz sposoby uszczelniania podłoża. Następnym etapem wycieczki była galeria nr 2. Tu można było zobaczyć kolejną ciekawostkę zapory solińskiej, jaką jest jedna z 28 szczelin pomiędzy najwyższymi sekcjami zapory tzw. „fuga oszczędnościowa”.
Kolejnym punktem w programie było zwiedzanie Elektrowni Wiatrowej w okolicach Łęk Dukielskich, oddalonej o ok. 16 km od Krosna. Przygotowanie do jej powstania trwało około 5 lat, budowa samych wiatraków rozpoczęła się w 2008 roku. Dziś pięć ponad 100-metrowych turbin produkuje prąd, która każda ma moc 2MW (megawaty). Wytworzona energia przesyłana jest do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, stamtąd trafia do odbiorców. Farma wiatrowa może zasilić około 3 tys. gospodarstw domowych. Następnie grupa udała się do Rymanowa  gdzie powstała największa farma wiatrowa w regionie. Farma składa się z 13 elektrowni wiatrowych. A turbiny mają moc po 2 MW a więc moc nominalna całej farmy wiatrowej wynosi  ponad 26 megawatów - wylicza Paweł Kurzawiński z firmy Martifer. Obie farmy wybudowała portugalska firma Martifer, a właścicielem stała się Ikea Retail sp. z o.o. – słynna sieć sklepów z artykułami wyposażenia domowego. Na Podkarpaciu istnieją dobre warunki do działania takich elektrowni, są one porównywalne z nadmorskimi. Przed rozpoczęciem budowy w Łękach i Rymanowie wykonano dokładne pomiary wiatru, które jednoznacznie informują o znakomitych warunkach, dotyczące wietrznych dni oraz siły wiatru. Aby wzbudzić podobne wirniki, prędkość musi wynosić około 3,5 m/s, a aby inwestycja była opłacalna, przez minimum 2700 godzin w roku wiatr musi wiać z prędkością powyżej 6m/s. W okolicach Łęk i Rymanowa wynosi ona ok. 7m/s. Turbiny sterują się same, dostrajają się do najlepszych warunków atmosferycznych. Podgląd produkcji energii jest możliwy z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do Internetu.
Ostatnim punktem wizyty był udział na wykładach oraz prezentacjach zorganizowanych przez Klaster Energii Odnawialnej pod przewodnictwem prezesa stowarzyszenia – Grzegorza Wisza. Zaprezentowano funkcjonującą przenośną ekspozycję OZE powstałą w ramach projektu „Faraday” w skład, której wchodzą panele fotowoltaiczne o mocy 660Wp pracujące w układzie on-grid, małe turbiny wiatrowe o mocy znamionowej 500W zasilające układ wyspowy, system pomiaru wietrzności i natężenia promieniowania słonecznego, układ zarządzania praca poszczególnych elementów, częściowo LED-owe oświetlenie biura klastra, zasilanie sprzętu biurowego i monitoring parametrów pracy układu z wizualizacją i prezentacją on-line. Punkt usytuowany pod adresem: ul. Pigonia 8 w Rzeszowie, która udziela bezpłatnych informacji z obszaru OZE w zakresie fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, kolektorów słonecznych, systemów nadzorowania, zarządzania i sterowania oraz układów hybrydowych.