Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej serdecznie zapraszają do bezpłatnego udziału w konferencji podsumowującej projekt ,,FARADAY”- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, która odbędzie się w dniu  25 marca 2015r. (środa) w godzinach  od 9:45 do 14:00
w Restauracji Kamionka, Bezmiechowa Górna- Szybowisko, 38-600 Lesko.  
Celem konferencji jest oficjalne  podsumowanie wypracowanych rezultatów w ramach projektu oraz ich  wpływ na rozwój  MŚP na terenie podregionu krośnieńsko-przemyskiego.
Projekt ma na celu   poprawę warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 i ich wpływ na rozwój  społeczno-gospodarczy podregionu krośnieńsko-przemyskiego.

Organizatorzy zapewniamy salę szkoleniową, materiały oraz catering.

Uczestnicy we własnym zakresie organizują i pokrywają koszty związane z dojazdem.

Projekt   realizowany jest w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej
Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2.  Poprawa jakości życia. Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.

Dodatkowe informacje  pod nr tel. 17 86 76 216

>>>>Pobierz program konferencji<<<<
Serdecznie zapraszamy

STP89811W dniach 25-27 luty 2015 roku gościliśmy uczestników wizyty studyjnej z Ukrainy, głównie osoby ściśle związane z odnawialnymi źródłami energii oraz osoby reprezentujące władze z Ukrainy na szczeblach powiatowych,  zainteresowane wdrażaniem we własnym regionie odnawialnych źródeł energii. Wizyta została zorganizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lider projektu) oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Podkarpacka Ekoenergetyka (partner projektu). Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu: „FARADAY” - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE. Tematem przewodnim wizyty była wymiana dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Szanowni Państwo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka,

mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii
z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do udziału w wizycie studyjnej na Ukrainie.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu FARADAY - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, współfinansowanego
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Wizyta studyjna odbędzie sięw dniach 11-13 lutego 2015 roku w obwodzie lwowskim na Ukrainie.

On November 25, 2014 in Przemysl there was held Fair of Renewable Energy Sources (RES) "Bet on RES and Start Saving" organized by Rzeszow Regional Development Agency, Podkarpacki Renewable Energy Cluster and the European Agency for Innovation from Lviv (Ukraine) within the project "Faraday - building sustainable mechanisms for cross-border cooperation in the field of renewable energy." Project co-financed by the CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013.

The RES Fair was attended by 31 exhibitors from Poland and Ukraine, who act in the field of renewable energy and support the development of renewable energy sources. The Fair was very popular not only among branch companies and institutions operating in the field of renewable energy, but also among school children and academic youth.

During the event, there was held a parallel conference entitled "Intelligent EcoHousing estate 2020 - A package for a low-carbon economy", which addressed issues related to environmental heat generation, management of its distribution, financing domestic wind power or investment into photovoltaic panels.

The aim of the organized RES Fair was to raise awareness of the wider use and development of renewable energy sources, as well as to popularize and increasingly promote renewable energy sources and increased cross-border areas.

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w konferencji oraz Targach OZE pn.

Inteligentne EkoOsiedle 2020 - Postaw na OZE i zacznij oszczędzać

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu FARADAY- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE i odbędzie się w Przemyślu w dniu 25 listopada 2014 (wtorek) roku w Hotelu Gloria ul. Sybiraków 31 (dawniej Wilczańska 4)  37-700 Przemyśl

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w konferencji pn.

„Postaw na OZE i zacznij oszczędzać”

Konferencja organizowana jest w ramach projektu FARADAY- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE i odbędzie się w Jaśle w dniu 7 listopada 2014 roku w Restauracji Perła ul. Floriańska 42  38-200 Jasło

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać do 5 listopada 2014r. (środa) do godziny 13:00 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Pobierz program

 

Dodatkowe informacje:  17 717 3300, 17 872 1434, 533 234 322, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają salę szkoleniową, materiały oraz poczęstunek kawowy i lunch. Uczestnicy we własnym zakresie organizują i pokrywają koszty związane z dojazdem.

,,Energia Odnawialna dla Lwowa”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej zaprasza przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do bezpłatnego udziału w charakterze wystawcy/zwiedzającego* w  Targach OZE  ,,Energia odnawialna dla Lwowa” organizowanych we Lwowie w dniach od 30 września do 2 października 2014r.

Targi organizowane są  w ramach Międzynarodowego Forum Budowlanego ,,BUDEXPO-Jesień”  (największych targów budowlanych w obwodzie lwowskim).

Więcej informacji na stronie www.galexpo.com.ua/en/exhibitions/220.html

Organizowane Targi OZE są połączeniem targów wystawowych i konferencji poświęconym  odnawialnym źródłom energii.

Tematyka targów skoncentrowana będzie między innymi wokół:

-nowoczesnych technologii w budownictwie,

-energooszczędnych technologii i materiałów,

-wentylacji i klimatyzacji,

-systemów zaopatrzenia w wodę,

-systemów kontroli i sterowania,

-urządzeń i instalacji wykorzystujących źródła OZE.

Organizatorzy zapewniają: transport na trasie Rzeszów-Lwów-Rzeszów, wyżywienie, nocleg, tłumaczenia podczas Targów, stoisko ekspozycyjne.

Zgłoszenia do udziału w Targach   prosimy składać w terminie od 5 września do 12 września 2014r. (piątek) do godziny 15:00 pod nr Fax: 17 85 20 611, lub na adres e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje pod numerem: 17 86 76 229 lub 17 86 76 216.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy

*Pierwszeństwo  udziału w Targach   mają Wystawcy.

16-18 lipca 2014r. polska delegacja z regionu krośnieńsko-przemyskiego została zaproszona na wizytę studyjną do obwodu lwowskiego na Ukrainie, by zapoznać się z praktyczną stroną wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
Wizyta została przeprowadzona w ramach projektu: „FARADAY - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE”.
Polska delegacja składała się z 20 osób - przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych organizacji wspierających bądź wykorzystujących odnawialne źródła energii, przedsiębiorców i naukowców. Organizacją wizyty po stronie ukraińskiej zajął się nasz partner Europejska Agencja Innowacji, kierowana przez Ivana Kulchytskyego.
Wizyta naszej grupy spowodowała spore zainteresowanie wśród wiodących organizacji w dziedzinie energii odnawialnej w obwodzie lwowskim. Odwiedziliśmy między innymi: Instytut Współpracy Transgranicznej i Integracji Europejskiej, Energetyczne Stowarzyszenie Lwowskie, Lwowskie Centrum Nauki Innowacji i Informatyzacji, Narodowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie. Stację solarna w Sambor, LLC Energoinvest. Poza tym gościli nas oraz przybyli na spotkanie: Komisja sejmiku lwowskiego, przedstawiciele polityki regulacyjnej i efektywności energetycznej oraz rozwoju przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego "Perspektywa Stryj", Rada Miasta gminy Sambor, Rada Miasta Turka, Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo domowe – „Solar Lwów” (Babyachok Roman).

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Agencją Innowacji Europejskich realizują projekt o nazwie: „FARADAY" - budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków oraz przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze regionu krośnieńsko-przemyskiego i lwowskiego na Ukrainie, a także poszerzenia wiedzy odnośnie odnawialnych źródeł energii.
W pierwszym kwartale 2014 roku przeprowadzono badania ankietowe w regionie transgraniczym PL-UA, gdzie głównie koncentrowano się na diagnozie możliwości implementacji OZE. Pozyskano informacje, które pozwoliły na wstępne rozpoznanie zasobów OZE i stanu wykorzystania energii odnawialnej, a także stanu aktywności i świadomości społecznej oraz przedsiębiorczości mieszkańców w aspekcie dotychczasowego wykorzystania w swojej działalności OZE. Zweryfikowano świadomościowe uwarunkowania postaw w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym (członków społeczności lokalnej, w tym przedsiębiorców oraz władz samorządowych) w odniesieniu do możliwość implementacji OZE. Ustalono także poziom kapitału społecznego jako czynnika rozwoju podregionu, potencjalnych korzyści, zidentyfikowano bariery rozwoju oraz czynniki stymulujące rozwój OZE.

„Poznaj praktyczną stronę zielonej energii”

                         

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Podkarpacką Ekoenergetyką - Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej zaprasza przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie OZE z podregionu krośnieńsko-przemyskiego na wizytę studyjną na Ukrainie w dniach 16-18 lipca 2014r.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu: „FARADAY” – Budowa trwałych mechanizmów współpracy trasngranicznej w obszarze OZE, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Celem wizyty będzie transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Organizatorzy zapewniają: transport, wyżywienie, nocleg, tłumaczenia w czasie spotkań

Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej prosimy składać do dnia 10 lipca 2014r. (czwartek) do godziny 15:00 pod nr Fax: 17 85 20 611, lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liczba miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy

Program wizyty

Serdecznie zapraszamy

 

 

2014 PRZEMYSL logoW dniu 21 maja 2014 roku, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego zorganizowali seminarium pod tytułem: „Odnawialne źródła energii – teoria  i praktyka” w Przemyślu przy ulicy Kraszewskiego 7. Uczestnikami seminarium były osoby ściśle związane z branżą OZE
a w tym: szkolnictwa wyższego, prywatnych przedsiębiorców i wszystkich tych którzy inwestują częściej w „zieloną energię” łącznie wzięło udział ok. 30 osób. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu: „FARADAY” - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE - realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Priorytet 2. Poprawa jakości życia. Działanie 2.1. Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym. Tematem przewodnim seminarium była wymiana dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Program seminarium był dość napięty, przywitał nas Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej dr Grzegorz Wisz i dokładnie przedstawił korzyści płynące ze współpracy klastrowej. Następnie dr Małgorzata Lechwar przedstawiła pełna Analizę potencjału odnawialnych źródeł energii w podregionie krośnieńsko-przemyskim. O systemach fotowoltaicznych, monitorowaniu ich pracy i wydajności opowiadali kolejno Paweł Zięba oraz Artur Bodziony. Następnie Jerzy Krużel w pełni przedstawił strategię rozwoju profesjonalnych farm wiatrowych, od pomysłu aż do samej realizacji, oraz zaprezentował warunki dobrego wykorzystania i obszary na których istnieje możliwość zastosowania małych turbin wiatrowych.   
Następnie każdy na swoich smartfonach i laptopach otrzymał możliwość bezpośredniego połączenia się z przenośną ekspozycją OZE mieszczącą się na dachu budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Pigonia 8, gdzie również przy tej samej ulicy znajduję się punkt konsultacyjny sfinansowany z funduszów europejskich w ramach projektu: Faraday. Osoby zalogowane na stronie internetowej projektu mają możliwość dostępu do wyników pracy w czasie rzeczywistym, wydajności, bieżącej produkcji energii czy zużycia baterii. We wspomnianym punkcie można zasięgnąć informacji na temat instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zobaczyć jak takie instalacje działają w praktyce. W biurze PKEO funkcjonuje przenośna ekspozycja OZE wykorzystująca panele fotowoltaiczne o mocy 660Wp pracujące w układzie on-grid, turbinę wiatrową o mocy znamionowej 500W zasilającą układ wyspowy, system pomiaru wietrzności i natężenia promieniowania słonecznego oraz układ zarządzania pracą poszczególnych elementów czy LED-owe oświetlenie biura klastra na zasilaniu sprzętu biurowego skończywszy.
    Na zakończenie seminarium uczestnicy zostali zaproszeni do firmy Kolektor w sąsiadujących z Przemyślem Kuńkowcach gdzie mogli zobaczyć budowę kolektora słonecznego, paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej czy pomp ciepła.

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium pn. „Odnawialne źródła energii – teoria i praktyka”
Seminarium, organizowane w ramach projektu FARADAY- Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE,  odbędzie się w Przemyślu w dniu 21 maja 2014 roku w Sali Konferencyjnej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli „Belferek” przy ulicy Kraszewskiego 7a. Początek spotkania o godz. 09.00

oze1The latest research and publications show that Poles’ knowledge of renewable energy sources (RES) is very poor, and even, to quote Puls Biznesu, it is “dreadfully poor”.  The information on that comes from the latest research conducted by Optimal Energy, a service that enables the users to change their energy suppliers, which asked the Poles what they knew about renewable energy sources.