oze1Z najnowszych badań i publikacji wynika, że wiedza Polaków na temat  odnawialnych źródeł energii (OZE) plasuje się na bardzo niskim poziomie, a nawet cytując „Puls Biznesu” jest ,,fatalna”.  Za źródło informacji posłużyły tutaj ostatnie badanie przeprowadzone przez Optimal Energy – serwis umożliwiający zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, który zapytał Polaków o wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.