oze1Z najnowszych badań i publikacji wynika, że wiedza Polaków na temat  odnawialnych źródeł energii (OZE) plasuje się na bardzo niskim poziomie, a nawet cytując „Puls Biznesu” jest ,,fatalna”.  Za źródło informacji posłużyły tutaj ostatnie badanie przeprowadzone przez Optimal Energy – serwis umożliwiający zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, który zapytał Polaków o wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.

Z analizy wynika, że co trzeci Polak nie potrafi wymienić żadnego źródła energii odnawialnej. Pozostali ankietowani wskazywali, jako producentów zielonej energii najczęściej elektrownie wiatrowe oraz słoneczne. Bardzo znikoma część  wymieniła biomasę czy energię geotermalną.  Ogólny stan wiedzy Polaków na temat OZE wskazuje na niszę informacyjną w tym aspekcie. Cytując dalej „Puls Biznesu” z przeprowadzonego badania wyłania się bardzo pozytywne nastawienie do OZE, 95% respondentów uważa, że w kraju powinno się pozyskiwać więcej energii odnawialnej, ale jak z kolei twierdzi 80% rozwojowi tego sektora  nie sprzyja nastawienie polityków
 i innych wpływowych środowisk. Przyczyną tego może być właśnie niewiedza i brak konkretnej informacji. To sprawia między innymi, że zużycie energii na m2 w Polsce jest  ponad pięciokrotnie wyższe niż w Europie Zachodniej.
Wychodząc temu na  przeciw Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej wspólnie
z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Agencją Innowacji Europejskich
w ramach projektu ,,Faraday”- budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE” uruchomia dwa Punkty Konsultacyjne OZE w Polsce i na Ukrainie.
W każdym z punktów można będzie zasięgnąć informacji na temat instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zobaczyć jak takie instalacje działają w praktyce.
Głównym celem projekty ,,FARADAY” jest poprawa warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce oraz obwodu lwowskiego na Ukrainie, przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych.