STP89811W dniach 25-27 luty 2015 roku gościliśmy uczestników wizyty studyjnej z Ukrainy, głównie osoby ściśle związane z odnawialnymi źródłami energii oraz osoby reprezentujące władze z Ukrainy na szczeblach powiatowych,  zainteresowane wdrażaniem we własnym regionie odnawialnych źródeł energii. Wizyta została zorganizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lider projektu) oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Podkarpacka Ekoenergetyka (partner projektu). Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu: „FARADAY” - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE. Tematem przewodnim wizyty była wymiana dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Program wizyty był dość napięty, odwiedziliśmy między innymi firmę: D.A..Glass - która najczęściej kojarzona jest z firmą zajmującą się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie i rozpraszanie, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Firma D.A.Glass wypracowała specyficzne metody formowania wiązki światła widzialnego w przestrzeni oraz geometrii rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w zakresach podczerwieni i ultrafioletu,  a więc w zakresach niewidzialnych. Technologia produkcji szkła o wysokich parametrach optycznych oraz technologia nowej optyki światła została opracowana pod potrzeby ciągle zmieniającego się rynku i jest obecnie jedyną  stosowaną na świecie techniką fizycznej i chemicznego obróbki szkła, tworzyw, kompozytów i metalu. Jednym ze znaczących osiągnięć firmy D.A.Glass jest własna technologia wytwarzania szkła o najwyższych dostępnych na rynku parametrach przepuszczalności i rozproszenia światła oraz odkrycie nowego układu soczewkowego, które rozciąga światło liniowo z możliwością formowania dowolnych figur geometrycznych rzutu światła – co dodatkowo wspomaga działanie paneli fotowoltaicznych oraz zwiększa wydajność paneli już produkowanych. Kolejnym punktem w programie było zwiedzanie Fotowoltaicznego Centrum Badawczo Rozwojowego firmy - ML System, która zajmuję się głównie wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie. Instalacje w zakresie systemów zabezpieczeń a także instalacje nagłaśniające, instalacje sieci strukturalnych, instalacje sterowania oświetleniem, systemy zapobiegania powstawania pożaru oraz BMS (Building Management System - system zarządzania budynkiem). Poza tym od czterech lat ML System jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV) zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia. W chwili obecnej firma ML System tworzy przezierne panele fotowoltaiczne (poli, nano, monokrystaliczne oraz amorficzne) nadające się do montażu na elewacji budynku w otworach okiennych oraz na dachach. Początki tej specjalizacji w historii firmy wiążą się z rozeznaniem polskiego rynku, na którym jeszcze kilka lat temu nie było ani producentów ani firm instalacyjnych oferujących usługi w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych, jak również analizą światowych trendów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
W drugim dniu wizyty studyjnej odwiedziliśmy Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu – po termomodernizacji. Gdzie wykonano docieplenie i wymianę źródeł ciepła budynku ogólnego użytku w Klasztorze – na całkowitą wartość projektu 1 598 253,78 PLN.
Po drodze do Przemyśla uczestnicy mogli zobaczyć oświetlenie hybrydowe które zostało zainstalowane w gminie Jarosław - gmina zrealizowała inwestycję polegającej na montażu 313 takich latarni.
Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 90 proc. z RPO Województwa Podkarpackiego. Koszt projektu wyniósł 9,6 mln zł. Pozostałe 10% zostało zapewnione z budżety gminy.
Innym powodem zastosowania tego rodzaju oświelenia były względy organizacyjne - lampy powstały tam, gdzie m.in. na zakrętach i łukach nie ma możliwości technicznej na oświetlenie sieciowe. Inwestycja w 313 lamp może zwrócić się w ciągu około dwóch lat.
Latarnie potrzebują energii elektrycznej i są bezkosztowe w obsłudze. Lampa hybrydowa ma wiatraczek, solar i akumulator, który ładuje się dzięki działaniu energii wiatrowej i słonecznej. Jeżeli nie ma wiatru ani słońca to naładowany akumulator może działać do 10 godzin. W latarni świecą diody, których trwałość użytkowa wynosi co najmniej 10 tys. godzin.
Ostatnim punktem wizyty tego dni było spotkanie z Prezydentem miasta Przemyśl: Robertem Chomą oraz Radą Miasta Przemyśla. Rozmowy toczyły się na temat sytuacji geopolitycznej na Ukrainie oraz przeszłej współpracy pomiędzy Przemyślem a miastami na Ukrainie z obwody lwowskiego.
Ostatniego dnia wizyty grupa zwiedziła kompleks hotelowy w Arłamowie. Obiekt jest położony na terenie Puszczy Karpackiej i musiał spełniać odpowiednie wymogi pod względem ochrony środowiska szczególnie w zakresie zużycia energii potrzebnej do ogrzania kompleksu zimą
i klimatyzacji latem. W skład kompleksu wchodzą bowiem zarówno obiekty mieszkalne jak
i trzypoziomowe SPA, 16 gabinetów wellness, baseny (w tym zewnętrzny basen termalny), hale sportowe, ujeżdżalnie koni i strzelnica. Inwestor zdecydował się na budowę własnej elektrociepłowni na biomasę pochodzenia leśnego tj. zrębki, trociny, kora a wszystko spalane w odpowiednich proporcjach. Grupa miała okazję zwiedzania centrum technicznego jak i samej elektrociepłowni.