Szanowni Państwo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka,

mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii
z podregionu krośnieńsko-przemyskiego do udziału w wizycie studyjnej na Ukrainie.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu FARADAY - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE, współfinansowanego
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Wizyta studyjna odbędzie sięw dniach 11-13 lutego 2015 roku w obwodzie lwowskim na Ukrainie.

W PROGRAMIE WIZYTY m.in.:

1. Spotkanie z członkami Rady Miejskiej Miasta Lwów.

2. Wizyta w szpitalu połączona ze zwiedzaniem baterii słonecznych oraz aparatury fotowoltaicznej.

3. Zwiedzanie Uniwersytetu Rolniczego w miejscowości Dublany.

4. Spotkanie z Radą Miasta oraz Burmistrzem Miasta Żółkiew.

5. Zwiedzanie technologii fotowoltaicznych w miejscowości Kamianka Buska.

6. Spotkanie w szpitalu połączone z pokazem aparatury zasilanej energia odnawialną.

7. Wizyta w przedsiębiorstwie „EKOKOTŁY”.

8. Zwiedzanie ośrodka „Pałac z Kryształu” – oglądanie technologii utylizacji ciepłych wód ściekowych przez pompy ciepła.

9. Wizyta w przedszkolu po termomodernizacji (ogrzewanego pompą ciepła).

10. Pokaz kotłowni na paliwo alternatywne w miejscowości Żółkiew.

Organizatorzy zapewniają: transport, wyżywienie, nocleg, tłumaczenia w czasie spotkań.

Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej prosimy składać do dnia 04.02.2015r (środa) do godziny 15:00 pod nr fax: +48 17 85 20 611, lub na adres poczty e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>>>>Kliknij aby pobrać formularz zgłoszeniowy<<<<

Szczegółowe informacje pod numerem: 535-093-092 lub 17 86 76 216.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy.