2014 PRZEMYSL logoW dniu 21 maja 2014 roku, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego zorganizowali seminarium pod tytułem: „Odnawialne źródła energii – teoria  i praktyka” w Przemyślu przy ulicy Kraszewskiego 7. Uczestnikami seminarium były osoby ściśle związane z branżą OZE
a w tym: szkolnictwa wyższego, prywatnych przedsiębiorców i wszystkich tych którzy inwestują częściej w „zieloną energię” łącznie wzięło udział ok. 30 osób. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu: „FARADAY” - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE - realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Priorytet 2. Poprawa jakości życia. Działanie 2.1. Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym. Tematem przewodnim seminarium była wymiana dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Program seminarium był dość napięty, przywitał nas Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej dr Grzegorz Wisz i dokładnie przedstawił korzyści płynące ze współpracy klastrowej. Następnie dr Małgorzata Lechwar przedstawiła pełna Analizę potencjału odnawialnych źródeł energii w podregionie krośnieńsko-przemyskim. O systemach fotowoltaicznych, monitorowaniu ich pracy i wydajności opowiadali kolejno Paweł Zięba oraz Artur Bodziony. Następnie Jerzy Krużel w pełni przedstawił strategię rozwoju profesjonalnych farm wiatrowych, od pomysłu aż do samej realizacji, oraz zaprezentował warunki dobrego wykorzystania i obszary na których istnieje możliwość zastosowania małych turbin wiatrowych.   
Następnie każdy na swoich smartfonach i laptopach otrzymał możliwość bezpośredniego połączenia się z przenośną ekspozycją OZE mieszczącą się na dachu budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Pigonia 8, gdzie również przy tej samej ulicy znajduję się punkt konsultacyjny sfinansowany z funduszów europejskich w ramach projektu: Faraday. Osoby zalogowane na stronie internetowej projektu mają możliwość dostępu do wyników pracy w czasie rzeczywistym, wydajności, bieżącej produkcji energii czy zużycia baterii. We wspomnianym punkcie można zasięgnąć informacji na temat instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zobaczyć jak takie instalacje działają w praktyce. W biurze PKEO funkcjonuje przenośna ekspozycja OZE wykorzystująca panele fotowoltaiczne o mocy 660Wp pracujące w układzie on-grid, turbinę wiatrową o mocy znamionowej 500W zasilającą układ wyspowy, system pomiaru wietrzności i natężenia promieniowania słonecznego oraz układ zarządzania pracą poszczególnych elementów czy LED-owe oświetlenie biura klastra na zasilaniu sprzętu biurowego skończywszy.
    Na zakończenie seminarium uczestnicy zostali zaproszeni do firmy Kolektor w sąsiadujących z Przemyślem Kuńkowcach gdzie mogli zobaczyć budowę kolektora słonecznego, paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej czy pomp ciepła.