НАЗВА ПРОЕКТУ:

"FARADAY" – Побудова довготривалих механізмів транскордонної співпраці в сфері відновлюваних джерел енергії

 

Пріоритет 2. Покращення якості життя,

Захід 2.1 Охорона довкілля на прикордонних територіях.

Загальна вартість проекту: 322 249,43 ЄВРО, у тому числі з фондівЄвропейського союзу:

290 024,49 ЄВРО.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ:

- Проект реалізовується у період від 01.10.2013 р. до 31.03.2015 р.

КРАЇНИ:

- Польща

- Україна

РЕГІОНИ ПОШИРЕННЯ:

- Кросненсько-Перемишльський субрегіон

- Львівська область

ЗАГАЛЬНА МЕТА:

Покращення умов для розвитку та використання відновлюваних джерел енергії на території двох регіонів, охоплених проектом, що сприятиме соціально-економічному розвитку Кроснянсько-Перемишльського субрегіону в Польщі та Львівської області в Україні завдяки реалізації спільної ініціативи інституцій, які сприяють розвитку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

 

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

1. Розвиток суб’єктів, які підтримують підприємців, державні структури, недержавні організації, вищі навчальні заклади щодо використання відновлюваних джерел енергії.

2. Зміцнення співробітництва між підприємцями, державними структурами, вищими навчальними закладами і недержавними організаціями, а також інституціями, які надають підтримку ВДЕ (кластерам) у 2-х прикордонних регіонах.

3. Отримання підприємцями, державними структурами, недержавними організаціями, вищими навчальними закладами та інституціями, які підтримують ВДЕ у 2-х прикордонних регіонах, стійких контактів та необхідних знань, умінь і усвідомлення щодо ширшого використання і розвитку відновлювальних джерел енергії, а також здійснення транскордонного співробітництва, яке ґрунтується на проведеному у рамках проекту аналізі у 2-х регіонах.

4. Популяризація і розповсюдження знань щодо використання і розвитку відновлювальних джерел енергії та доступу до інформації на тему ВДЕ у 2-х регіонах, охоплених цим проектом.

Конкретні цілі цього проекту безпосередньо впливають на реалізацію визначеної загальної мети і виникають з ідентифікованих проблем цільових груп проекту. Цілі цього проекту передбачають підтримку підприємців, державних структур, недержавних організацій, вищих навчальних закладів у 2-х регіонах щодо діяльності на користь зміцнення співпраці між ними, покращення умов розвитку ВДЕ, сприяння процесам створення сприятливих умов для розвитку ВДЕ. Підтримка, що передбачена у цьому проекті, закріплює переконання у обґрунтованості і цілеспрямованості налагодження транскордонного співробітництва.

У ході реалізації проекту будуть організовані конференції, семінари, опрацьовані публікації, інформаційні матеріали, інтернет-портал, аналіз потенціалу ВДЕ, ознайомлювальні візити (Studyvisits) і ярмарки. Усе це побудує клімат, що сприяєкооперації та зміцненню співпраці між цільовими групами у 3 регіонах, охоплених цим проектом.

ПРОЕКТ ОХОПЛЮЄ:

- Підтримку кластерів відновлюваних джерел енергії;

- Аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії у контексті транскордонного співробітництва PL-UA;

- Семінари та тематичні конференції у сфері відновлюваних джерел енергії;

- Ознайомлювальні візити з метою обміну передовим досвідом;

- Ярмарки відновлюваних джерел енергії;

- Опрацювання практичного путівника розвитку відновлюваних джерел енергії;

- Створення 3-мовного інтернет-порталу з платформою електронного навчання і базою транскордонного співробітництва у галузі відновлюваних джерел енергії;

- Створення консультаційних пунктів відновлюваних джерел енергії.

ПАРТНЕРИ:

Головний партнер: АТ «Жешувське агентство регіонального розвитку»

Партнер 1: Підкарпатська екоенергетика;

Партнер 2: ГО "Агенція Європейських Інновацій" м. Львів.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

- Підприємці;

- Державні структури;

- Недержавні організації, які займаються просуванням відновлюваних джерел енергії;

- Інституції, що просувають відновлювані джерела енергії,

які знаходяться на терені Кросненсько-Перемишльського субрегіону у Польщі і Львівській області в Україні;

- Вищі навчальні заклади, які знаходяться в одній з двох областей.

 

КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРИ:

Підтримані у рамках проекту кластери відновлюваної енергії, які займаються підтримкою підприємств недержавних організацій, місцеві органи влади, вищих навчальних закладів та інших організацій, які у своїй діяльності пов’язані з просуванням відновлюваних джерел енергії у сферах реалізації цього проекту.

ОФІС ПРОЕКТУ:

АТ «Жешувське агентство регіонального розвитку»

Вул. Шопена, 51 , 35-959, м. Жешув

Тел.: (017) 86 76 216, (017) 86 76 229

Факс: (017) 85 20 611